Rozporządzenie w sprawie zwalczania terroryzmu

Rozporządzenie w sprawie zwalczania terroryzmu

Banking, Compliance/AML, Hot News Brak komentarzy do Rozporządzenie w sprawie zwalczania terroryzmu

W dniu dzisiejszym zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) 2016/620   z dnia 21 kwietnia 2016 r. dotyczące wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2425.

Tekst Rozporządzenia: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top