Rozporządzenie wykonawcze – wskaźniki

Rozporządzenie wykonawcze – wskaźniki

Banking, Compliance/AML, Hot News, MAD/BENCH Brak komentarzy do Rozporządzenie wykonawcze – wskaźniki

W dniu dzisiejszym w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/1147 z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1368 ustanawiające wykaz kluczowych
wskaźników referencyjnych stosowanych na rynkach finansowych na podstawie rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011.

W wykazie kluczowych wskaźników referencyjnych na podstawie art. 20 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1011 zostały umieszczone:

  1. Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR®) oraz
  2. Euro OverNight Index Average (EONIA®).

Rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, czyli w dniu  30 czerwca 2017 r.

Tekst Rozporządzenia dostępny jest: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top