RTS do Rozporządzenia PRIIP opublikowany w Dz.U. UE

RTS do Rozporządzenia PRIIP opublikowany w Dz.U. UE

Hot News, MiFID, UCITS/ZAFI Brak komentarzy do RTS do Rozporządzenia PRIIP opublikowany w Dz.U. UE

Na stronach Dz.U. UE opublikowano Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów

Link do rozporządzenia Komisji (tutaj)

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top