Spotkanie Grupy SCP ds. funduszy

Spotkanie Grupy SCP ds. funduszy

Hot News, UCITS/ZAFI, Wydarzenia Brak komentarzy do Spotkanie Grupy SCP ds. funduszy

Szanowni Państwo,

mam przyjemność zaprosić Państwa na pierwsze spotkanie nowo powstałej Grupy ds. funduszy inwestycyjnych podejmującej działalność w ramach Stowarzyszenia Compliance Polska. Jest to
inicjatywa mająca na celu zorganizowanie platformy wymiany doświadczeń osób związanych z funkcją compliance w instytucjach zbiorowego inwestowania. Celem grupy jest podejmowanie dyskusji na temat bieżących problemów dotyczących środowiska funduszy inwestycyjnych, jak również uczestniczenie w procesie legislacyjnym poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych i regulacji dotyczących tych instytucji.

Zapraszamy dnia 14.11.2016 r. o godz. 17:30 do siedziby Kancelarii Wierzbowski Eversheds przy ulicy Jasnej 14 (Centrum Jasna).

W trakcie pierwszego spotkania podejmiemy problematykę funkcjonowania w reżimie prawnym powstałym na skutek równoległego obowiązywania Rozporządzenia 231/2013 oraz tzw.
Rozporządzenia w sprawie prowadzenia działalności przez TFI.

Do udziału serdecznie zachęcamy wszystkich aktywnych Członków Stowarzyszenia.

Jednocześnie uprzejmie proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu do dnia 13.11.2016 r. na adres e-mail: fundusze.scp@gmail.com.

W imieniu organizatorów,
Paweł Dudojc
Stowarzyszenie Compliance Polska

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top