Sprawozdanie podkomisji KFP w sprawie projektu ustawy o funduszach inwestycyjnych

Sprawozdanie podkomisji KFP w sprawie projektu ustawy o funduszach inwestycyjnych

Banking, Compliance/AML, UCITS/ZAFI Brak komentarzy do Sprawozdanie podkomisji KFP w sprawie projektu ustawy o funduszach inwestycyjnych

W dniu 10 lutego 2016 r. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 69) oraz o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 70) opublikowała “Sprawozdanie Podkomisji”, w którym wniosła o przyjęcie wskazanych projektów w formie załączonego projektu ustawy.

Sprawozdanie: (link).

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top