Sprostowanie do RTS 522/2016 (MAR)

Sprostowanie do RTS 522/2016 (MAR)

Hot News, MAD/BENCH Brak komentarzy do Sprostowanie do RTS 522/2016 (MAR)

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w kwestiach dotyczących wyłączenia niektórych organów publicznych i banków centralnych państw trzecich, okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów powodujących powstanie obowiązku podania informacji do wiadomości publicznej, właściwych organów do celów powiadomień o opóźnieniach, zgody na obrót w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia.

Link do rozporządzenia (tutaj)

Sprostowanie dotyczy m.in. rodzajów transakcji, o których osoby pełniące obowiązki zarządcze mają obowiązek informować Bank (emitenta) i KNF, warunków udzielenia zezwolenia na transakcję w okresie zamkniętym oraz okoliczności wskazujących na zachowania manipulacyjne

 

 

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top