Stanowisko KNF w zakresie wprowadzenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego (FIO/SFIO)

Stanowisko KNF w zakresie wprowadzenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego (FIO/SFIO)

Compliance/AML, Hot News, MiFID, UCITS/ZAFI Brak komentarzy do Stanowisko KNF w zakresie wprowadzenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego (FIO/SFIO)

Komisja Nadzoru Finansowego wydała kolejne stanowisko (o poprzednim pisaliśmy TUTAJ) w zakresie  dotyczącym wprowadzenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym oraz specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym (via MiFID II).

To co najważniejsze to fakt, że “UKNF proponuje, aby maksymalną wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym oraz specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym określał Minister Finansów w rozporządzeniu, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego. UKNF proponuje, aby docelowy limit maksymalnego wynagrodzenia na poziomie 2 % wartości aktywów netto funduszu w skali roku, osiągnięty został stopniowo do 2022 r. W pierwszym roku po wejściu w życie ustawy nie przewiduje się zmiany dotychczasowego reżimu regulacyjnego.”.

Pełen tekst Stanowiska: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top