Stanowisko UKNF w sprawie przyjmowania i przekazywania „zachęt”

Stanowisko UKNF w sprawie przyjmowania i przekazywania „zachęt”

Banking, Compliance/AML, Hot News, MiFID Brak komentarzy do Stanowisko UKNF w sprawie przyjmowania i przekazywania „zachęt”

W serwisie KNF pojawiło się długo wyczekiwane Stanowisko UKNF w sprawie przyjmowania i przekazywania „zachęt” w związku ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń, których przedmiotem są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Z uzasadnienia: „Celem stanowiska jest nie tylko wskazanie ogólnych zasad determinujących możliwość przyjmowania lub przekazywania „zachęt”, ale także wskazanie praktycznych przykładów obrazujących dopuszczalność lub niedopuszczalność przyjmowania lub przekazywania „zachęt”.

Kwestie przedstawione w (…) stanowisku choć dotyczą możliwości przyjmowania „zachęt” w toku świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych powinny być w sposób analogiczny brane
pod uwagę także w przypadku świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących innych instrumentów finansowych oraz w przypadku świadczenia innych usług maklerskich.”.

Stanowisko dostępne jest w serwisie KNF: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top