Szkolenie – MiFID II/MiFIR  i MAD II/MAR

Szkolenie – MiFID II/MiFIR i MAD II/MAR

Compliance/AML, Hot News, MAD/BENCH, MiFID, Szkolenia Brak komentarzy do Szkolenie – MiFID II/MiFIR i MAD II/MAR

Przypominamy, że już we wtorek 18 grudnia 2018 r. odbędzie się szkolenie z regulacji MiFID II/MiFIR i MAD II/MAR w Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123a, Warszawa (wespół z Grupą CFD, dawniej Kagan & Partners).

Wprowadzone odpowiednio w 2016 roku system MAD II i w 2018 roku system MiFID II w sposób istotny wpłynęły na organizację rynku papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz zasady oferowania tych instrumentów klientom i obowiązki instytucji finansowych wobec klientów.

Nowelizacja polskich aktów prawnych (w tym ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) oraz nowe polskie    akty wykonawcze wprowadzają również dodatkowe mechanizmy, które muszą być uwzględnione przy implementacji, np. w zakresie weryfikacji zachęt, rynków docelowych czy innych obowiązków w zakresie działania instytucji finansowych jako wytwórcy czy dystrybutorzy.

Podobnie w zakresie systemu MAD II na polskim rynku funkcjonują rozwiązania nieco odmienne w swej istocie od tych przyjętych na rynku europejskim.

W trakcie seminarium zostaną szczegółowo przedstawione wymogi MiFID II/MiFIR w szczególności usługi doradztwa inwestycyjnego, również w kontekście aktów wykonawczych oraz aktów delegowanych, wytycznych i QA ESMA oraz posiłkowo wytycznych FCA a także ich implikacje dla podmiotów działających na polskim rynku.

Omówione zostaną praktyczne przykłady i case studies w zakresie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w sposób niezgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznymi regulatorów, ale także w zakresie rekomendacji inwestycyjnych z MAD II czy systemów trade surveillance.

Przedstawione i omówione będą również szczegółowe rozwiązania wprowadzane przez nowelizację polskich ustaw transponujących MAD II MiFID II (m.in. ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o ofercie, rozporządzenia wykonawcze).

Więcej szczegółów i zapisy: biuro@grupacfd.pl i tel: 537 656 633.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top