Szkolenie MiFIR: ARM i APA – raportowanie transakcji oraz wymogi przejrzystości post-transakcyjnej

Szkolenie MiFIR: ARM i APA – raportowanie transakcji oraz wymogi przejrzystości post-transakcyjnej

Banking, Hot News, MiFID, Szkolenia Brak komentarzy do Szkolenie MiFIR: ARM i APA – raportowanie transakcji oraz wymogi przejrzystości post-transakcyjnej

W imieniu organizatora firmy Prestige Conferences zapraszamy do udziału w szkoleniu „MiFIR: ARM i APA – raportowanie transakcji oraz wymogi przejrzystości post-transakcyjnej”, które odbędzie 15 maja 2018 r., w Warszawie.

3 stycznia 2018 r.  wszedł w życie pakiet regulacyjny MiFIR/MiFID2 (Markets in Financial Instruments Regulation/Directive), który wprowadza szereg nowych wymogów dotyczących oferowania instrumentów finansowych w Unii Europejskiej. Jest to kolejny krok reformy prawa rynku kapitałowego, rozpoczętej w 2012 roku przez rozporządzenie EMIR. Zmiany przewidziane przez MIFIR/MIFID II określają m.in. nowe obowiązki w zakresie raportowania do organów nadzoru (RTS 22) oraz natychmiastowego publikowania informacji o zawartych transakcjach za pośrednictwem APA (approved publication arrangement – RTS 1 i 2).

Obowiązkiem raportowania transakcji do organów nadzoru zostały objęte wszystkich firmy inwestycyjne, które zobligowane są do przesyłania informacji o zawartych transakcjach – zarówno udziałowych (instrumenty akcyjne) jak i nieudziałowych (m.in. instrumenty pochodne i obligacje). Zakres wymaganych informacji jest bardzo szeroki i obejmuje 65 szczegółowych pól. Ze względu na złożoność procesu wiele firm inwestycyjnych decyduje się na zgłaszanie transakcji za pośrednictwem ARM (approved reporting mechanisms). W Polsce taką rolę będzie pełnić KDPW_ARM.
Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl; Tel. +48 22 641 14 30, tel. 22 648 89 56

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top