Ustawa o obrocie – implementacja MAD

Ustawa o obrocie – implementacja MAD

Banking, Compliance/AML, Hot News, MAD/BENCH 1 komentarz do Ustawa o obrocie – implementacja MAD

W dniu 10 lutego 2017 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Ustawa na ma celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku) (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 179) – dyrektywy MAD.

Tekst nowelizacji: TUTAJ.

Opis procesu legislacyjnego: TUTAJ.

Autor

1 Comment

Dodaj komentarz

Back to Top