Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Banking, Compliance/AML, Hot News Brak komentarzy do Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

W dniu dzisiejszym weszła w życie ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

W związku z nowelizacją zmieniają się zasady dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przez naruszenie prawa konkurencji.

Cytujac UOKiK: “Pozew będzie mógł złożyć każdy, kogo dotknęły niedozwolone działania, np. kontrahent, czy konkurent przedsiębiorcy, który naruszył prawo konkurencji lub konsument. Sprawy rozpatrywać będą sądy okręgowe, bez względu na wartość przedmiotu sporu. Pozwy mogą dotyczyć m.in. praktyk uznanych w decyzjach prezesa UOKiK za porozumienia ograniczające konkurencję, nadużywanie pozycji dominującej, a także naruszeń, odnośnie do których nie było prowadzone postępowanie i wydana decyzja organu ochrony konkurencji. Ustawa nie będzie dotyczyła natomiast naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.”

Ustawa dostępna: TUTAJ.

Komunikat UOKiK: TUTAJ.

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top