Wyniki kontroli NIK w zakresie sprawowania kontroli nad instytucjami obowiązanymi w ramach AML

Wyniki kontroli NIK w zakresie sprawowania kontroli nad instytucjami obowiązanymi w ramach AML

Banking, Compliance/AML, Hot News Brak komentarzy do Wyniki kontroli NIK w zakresie sprawowania kontroli nad instytucjami obowiązanymi w ramach AML

Na stronie KNF dostępne są wyniki kontroli NIK w zakresie Sprawowania kontroli nad instytucjami obowiązanymi w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.KNF uzyskała ocenę pozytywną, co stanowi najwyższą ocenę w trzystopniowej skali stosowanej przez NIK.

Wystąpienie pokontrolne NIK: (link).

Stanowisko UKNF: (link).

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top