Wytyczne w sprawie pewnych aspektów wymogów dyrektywy MiFID dotyczących odpowiedniości

Artykuły, Compliance/AML, MiFID Brak komentarzy do Wytyczne w sprawie pewnych aspektów wymogów dyrektywy MiFID dotyczących odpowiedniości

Dokumentów dotyczących Doradztwa Inwestycyjnego oraz, Jako pochodnej, testów odpowiedniości i adekwatności zrobiło nam SIĘ ostatnio Całkiem Sporo, moze słusznie bo w całej Europie Temat wzbudza kontrowersje. Jak zrobić Tego dodamy różnice wagowo implementacji MiFID wag poszczególnych krajach członkowskich do Mamy totalny chaos. Zapewne Stad szereg Inicjatyw nadzorców (ESMA CZY KNF), zeby ten “Dziki Temat” Nieco uregulować. Z ciekawszych Dokumentów Mamy wiec:

  1. CESR – oświadczenie Odpowiedź – “Zrozumienie definicji doradztwa zgodnie z dyrektywą MiFID” z 19 kwietnia 2010 Dnia r.
  2.  KNF – “Stanowisko w sprawie świadczenia przez firmy Inwestycyjne Usług Doradztwa Inwestycyjnego” z Dnia 27 marca 2012 r.
  3.  IDM – Odpowiedź na w / w Stanowisko KNF 11 maja oo Dnia r +2.012.
  4.  ESMA – “Wytyczne w sprawie pewnych aspektów wymogów dyrektywy MiFID dotyczących odpowiedniości” czyli TZW. “Wytyczne w sprawie niektórych aspektów wymogów wzajemnej zgodności MiFID” Z (tłumaczenie) 28 sierpnia 2012 r.

Oczywiscie Dokumentów dotyczących Doradztwa CZY testów odpowiedniości i adekwatności żart więcej, ale skupię SIĘ póki współpracy na najnowszym, czyli wlasnie “Wytycznych w sprawie pewnych aspektów wymogów dyrektywy MiFID dotyczących odpowiedniości” i spróbuję SIĘ zastanowić CZY wnoszą coś nowego zrobić Praktyk Rynków Kapitałowych (generalnie oceniam dokument Wytycznych Pozytywnie, Jako Dobrej udana sondy uregulowania w pewnym stopniu Choc zasad dotyczących odpowiedniości).

Pierwsza uwaga Generalna – Wytyczne Beda Miały słaba moc oddziaływania na Instytucje (w szczególności Banki), Które posiadają w swojej ofercie Doradztwo Inwestycyjne, czyli dokonują sprawdzenia Wiedzy, doświadczenia, celów Inwestycyjnych itp Klienta. Zgodnie Z art. 69 Ustawy Doradztwo Inwestycyjne się Przygotowywanie w oparciu o Potrzeby i sytuację Klienta oraz przekazywanie mu pisemnych LUB ustnych rekomendacji (zgodnie ZE słownikiem języka polskiego Rekomendacji żart m.in. pozytywna LUB negatywna OCENA wydana o kimś / o czymś. Tym samym do żartu Języka o wypowiedź charakterze ocennym, opiniującym zawierającym wskazanie określonego Zachowania) dotyczących:

1) kupna, Sprzedaży, subskrypcji, Wymiany, wykonania LUB wykupu określonych instrumentów Finansowych Albo powstrzymania SIĘ od zawarcia transaction dotyczącej Tych instrumentów;

2) wykonania LUB powstrzymania SIĘ od wykonania uprawnień wynikających z określonego instrumentu Finansowego zrobienia zakupu, Sprzedaży, subskrypcji, Wymiany, wykonania LUB wykupu instrumentu Finansowego.

11

Opracowano za: Paweł Flak (Materiały Konferencyjne)

Niniejsze Wytyczne znajdą wiec ZASTOSOWANIE Przy świadczeniu Usługi Zarządzania portfelem oraz oczywiscie Doradztwa Inwestycyjnego oraz tyczyć SIĘ Beda co należy Zasady głównie Klientów detalicznych (niekiedy także profesjonalnych). Generalnie Wytyczne nie nie formułują zagadnień w obligatoryjny sposób (nieczęsto posługują SIĘ sformułowaniem “Maja obowiązek”, częściej fakultatywnym “powinien”), A Raczej ustanawiają swoiste “Dobre Praktyki” w zakresie odpowiedniości.

Dokument zawiera 9 Ogólnych wytycznych współdecydowania przekłada NA 63 wytyczne o się szczegółowe. Oczywiscie mijałoby SIĘ z celem opisywanie Wszystkich wytycznych, zważywszy, spora cześć z ZE NICH Jak mawiał klasyk, aby “oczywista oczywistość”.

Wytyczna nr 16:

  1. “Firma inwestycyjna powinna poczynić Kroki i dopilnować, ABY klient zrozumiał pojęcie ryzyka Inwestycyjnego oraz Związek Między Ryzykiem zwrotem z inwestycji (…)” – ta akurat CZĘŚĆ żart jasna i zrozumiała, wiec Nie ma SIĘ Bardzo nad Czym zastanawiać, moze jedynie wątpliwości budzić sformułowanie “dopilnować (…) w zrozumiał”. Moim zdaniem bardziej odpowiednim byłoby sformułowanie “powinna zapoznać Klienta z (…)”, bo nie nie Rola firmy inwestycyjnej żart zapewnianie przez klient zrozumiał dane zagadnienie (za słownikiem języka polskiego PWN – “rozumieć” do “wiedziec, uświadamiać sobie, Jakie SĄ istotne Relacje Między obserwowanymi rzeczami, zjawiskami, co znaczą te Rzeczy (np. wyrazy), zdawać sobie sprawę z czegoś “oraz” wyciągać oo czegoś WNIOSKI, interpretować coś “). Pytanie CZY Instytucja finansowa, działając w najlepiej pojętym oczywiscie interesie Klienta, uczciwie, rzetelnie itp powinna w swoich regulaminach zapisywać tak abstrakcyjne sformułowania JAK “rozumienie danego tematu przez Klienta”? Oczywiscie moim zdaniem nie! O WIELE bardziej rozsądnym, także na Wypadek późniejszego sporu z klientem, bedzie informacja o fakcie zapoznania SIĘ z Dana informacja (bez Chyba, ZE damy klientowi zrobić podpisania zastrzeżenie, Iż zrozumiał informacje W przedstawioną przez doradcę, ale wartość Takiego oświadczenia żart moim zdaniem znikoma).
  2.  “Firmy Inwestycyjne (…) powinny ocenić reakcję Klienta na TAKIE Scenariusze” – jestem sobie w powyżej tygodnia wyobrazić, ZE doradca oceni empirycznie Taka reakcję, np. NA scenariusz agresywny z dużymi potencjalnymi stratami klient zareaguje krzycząc “Nieeeeee!”. Wtedy sprawa żart oczywista, możemy wpisać w dokumentach, Iż “reakcja byla negatywna Klienta”. Gorzej, gdy klient z Kamienną Twarzą bedzie odpowiadał na kazdy scenariusz “Aha”, wtedy pozamiatane Już. Mówiąc poważniej, oczywiscie możliwym żart Opracowanie formularza, Gdzie doradca wpisywał bedzie potencjalną reakcję Klienta na dany scenariusz (pozytywna – Neutralna – negatywna) TYLKO CO PO? Urząd twierdzi, Iż służyć do bedzie określeniu podejścia Klienta zrobić ryzyka i choc z SAMA IDEA Jak najbardziej SIĘ zgadzam, to już Wdrażanie Tego typu Rozwiązań w Praktyce uważam za współpracę najmniej nieskuteczne. Po pierwsze klient moze nie nie Mieć Ochoty ABY Ktos JEGO reakcję Badal, po Drugie Czas Obsługi (z przedstawieniem Wszystkich wymaganych Dokumentów, poprawnym przeprowadzeniem testów itp) i tak żart Już wystarczająco Długi, ZE Encoding wydłużanie nikomu SIĘ Nie przysłuży.

Wytyczna nr 26:

“Pracownicy muszą rozumieć rolę, Jaka odgrywają w procesie oceny odpowiedniości, oraz posiadać niezbędne Umiejętności, kwalifikacje i wiedze fachową, w Tym wystarczającą znajomosc stosowanych wymogów regulacyjnych oraz procedur, ABY wykonywać Swoje obowiązki” – wspominam o Tym TYLKO dlatego, že teoria teoria (w zasadzie Randki firmy Maja taki, Badz analogiczny Zapis) natomiast rozjazd Pomiędzy deklarowaną częstokroć Wiedza TZW. Pracowników lady Ich wiedza rzeczywistą żart Jak Stad Do wieczności.

Wytyczna nr 37

“Określając, Jakie informacje W należy zgromadzić, firma inwestycyjna powinna rowniez uwzględnić Charakter Klienta. Bardziej szczegółowe informacje W należy, Na Przykład, zazwyczaj gromadzić w przypadku Klientów Starszych ï potencjalnie podatnych na zagrożenia (…) “-   Bardzo dobrze, že Tego typu Zapis pojawił sie w Wytycznych. IDĄC tropem FSA, wydaje mi sie, že dobra praktyka byłaby sytuacja ABY Randki firmy Inwestycyjne zwiększały POZIOM Ochrony Klientów “Starszych” wiekiem, traktując Ich Jako Klienta uprzywilejowanego. Mozna np. odnieść SIĘ zrobić sztukę. 24 ustawy z Dnia 17 Grudnia 1998 Roku o emeryturach i rentach Z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227, tj) IW dziesięciu sposób określić, od którego momentu Mówimy o kliencie traktowanym w sposób uprzywilejowany ,

Wytyczna 41 (a)

“(…) Nie polegać w nadmiernym stopniu na samoocenie Klientów dotyczącej Wiedzy, doświadczenia i sytuacji finansowej” – dobrze, ZE oprócz KNF także ESMA potwierdziła się zagadnienie Wprost. Samoocena Wiedzy i doświadczenia przez Klienta w moim odczuciu żart niezgodna z MiFID i, aby z JEGO najbardziej podstawowymi aspektami (aby firma inwestycyjna, czyli DORADCA MA ocenić wiedze i Doświadczenie).

Wytyczna 47

“W przypadku, gdy firma inwestycyjna utrzymuje Relacje Biznesowe z klientem, powinna ona ustanowić właściwe procedury w CELU zagwarantowania, že informacje W posiadane na pewno chodziło Klienta SĄ adekwatne i Aktualne” – o tyle istotne, že niektórzy zapominają, Badz celowo ignorują “obowiązek” aktualizacji ” Profili Inwestycyjnych Klienta “CZY Też ogólnie poziomu Wiedzy i doświadczenia danego Klienta, co w moim odczuciu także żartem, co zrobić, Zasady, błędem.

Wytyczna 53 (i pośrednio Encoding)

W związku z wytyczną 51 wiec “(…) firma inwestycyjna powinna [Przy Identyfikacji kto podlegaocenie odpowiedniości] oprzeć sie na obowiązujących ramach Prawnych” zestawione “(…) natomiast Doświadczenie i wiedzę przedstawiciela osoby W Fizycznej LUB osoby W uprawnionej zrobić zawierania transaction w imieniu podmiotu. “. – Chciałoby SIĘ powiedzieć, že wreszcie coś zmieni ja SIĘ Wprost wyrażone zostanie, ZE Przy badaniu Wiedzy i doświadczenia, badanym Moze Być pełnomocnik (. Np Dyrektor “Skarbu”, Który został powołany własnie zrobić Tego ABY inwestować i zabezpieczać środki danego przedsiębiorstwa). Niestety! Klauzula “guma” z wytycznej 51 Wprost wskazuje, že pierwszeństwo, współtwórca oczywiste, Maja Zasady Krajowego prawodawstwa, A wiec Dalej zostajemy Przy koncepcji (Nieco absurdalnej kontekście “Praktyki” Rynków Kapitałowych i Inwestowania), Ze testu Wiedzy i doświadczenia żart oświadczeniem Wiedzy (NIE Woli), wywołującym określone skutki Prawne, A zatem nie nie moze zostać udzielone pełnomocnictwo nie niego.

Harmonogram:

Wytyczne wejdą w 60 dni kalendarzowych Życie od TZW. daty Realizacji obowiązku sprawozdawczego (Który tyczy SIĘ TZW. “właściwych organów” nie zas uczestników Rynku), czyli po upływie 2 miesiecy od daty opublikowania tłumaczeń Wytycznych, co w Tej chwili sugeruje daty ok .:

  1. 21 sierpnia 2012 r. – Opublikowanie tłumaczeń Wytycznych
  2. 25 października 2012 r. – Zakonczenie okresu powiadamiania EUNGiPW
  3. 27 Grudnia 2012 r. – Wejscie w zycie Wytycznych

Lik zrobić Wytycznych:  http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-387_pl_0.pdf

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top