Zmiany w raportowaniu EMIR – projekt Komisji Europejskiej

Zmiany w raportowaniu EMIR – projekt Komisji Europejskiej

EMIR, Hot News, OTC Brak komentarzy do Zmiany w raportowaniu EMIR – projekt Komisji Europejskiej

W dniu 19.10.2016 r. Komisja Europejska opublikowała projekt zmian do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 148/2013 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny poziom szczegółowości informacji podlegających zgłoszeniu repozytoriom transakcji.

Obecnie projekt jest w trakcie opiniowania przez Parlament Europejski i Radę, które mogą złożyć sprzeciw.

Projekt przewiduje również 9 msc okres dostosowania.

Tekst draftu RTS (link)

Aneks do draftu RTS (link)

Autor

Dodaj komentarz

Back to Top